www.hfvel.no

Plansaker | Tjenestetilbud | Politikk | Hva skjer på Nesodden |
Akershus fylkeskommune | Norge.no | Odin | Lovdata | Stortinget | SSB - kommuner |
Bomansvik vel | Blylaget vel | Torvvik vel | Hellvikskog vel | Oksval vel |
Follokartet | Jaer skole | Jaer skoles musikkorps | Jaer ungdomsforening | Nesodden idrettsforening | Nesodden kulturskole | Nesodden Historielag |
Amta | Nesoddbåtene | Ruter | Rutetabeller Nesodden | Follo Ren |  

Hasle/Fundingrudveien vel

Styret i vellet

Årsmøtert vedtar styrets arbedisprogram på bakgrunn av innkomne saker. Foruten å sørge for den daglige driften av vellet er det styrets oppgave å holde seg orientert om ting som angår vellets medlemmer, både lokalpolitiske saker og saker som forøvrig angår lokalmiljøet vårt. Vellet har en del faste arbeidsaker, disse finner du mer og oppdatert informasjon om nederst i menyen til venstre.

Hasle/Fundingrudveien vel er medlem av Nesodden Velforbund (også omtalt som fellesvellet). Styret skal holde seg orientert om hva som saker i fellesvellet som angår vårt vel og våre medlemmer.

Styrets sammensetning i 2008/2009


Navn

Verv

Telefon

e-post

Morten Anker-Nilssen

Leder

952 70 406

morten@hfvel.no

Anita Fatnes

Kasserer

920 58 038

anita@hfvel.no

Kirsten Sæther

Sekretær

994 57 484

kirsten@hfvel.no
Astrid Hokholt Styremedlem 918 46 462 astrid@hfvel.no

Jøril Sivertsen

Styremedlem

950 08 536

joril@hfvel.no

Valgkommité 2009

Astrid Hokholt

Valgkommiteleder

918 46 462

astrid@hfvel.no

Ellen Bratli

Valgkommitemedlem

454 76 928

Festkommiteen - Velfesten 2010

       
       

 

 

Årsmøte 2008 - 17. novemberkl 20 på Eklund Innkalling med saksliste til årsmøte og styrets årsberetning er sendt ut til samtlige husstander i vellets områd. Dersom du ikke har mottatt disse finner du de i menyen til venstre under "Årsmøte 2008"

Alle saker som ønskes behandlet på Årsmøte må være styret i hende senest 14 dager før møtet.

invitasjon til fakkeltog og julegrantenningFakkeltog og julegrantenning - Lørdag 6. desember Lørdag 6. desember blir det tradisjonen tro fakkeltog fra Haslekrysset til Eklund hvor vi tenner julegrana. Se årets Invitasjon. Som tidligere år blir det fakkelsalg ved oppmøte, enkel servering og gang rundt juletreet foran Eklund.

Alle er velkomne - ta med barna til naboen også om du kan - så sees vi!

Velfest på Krangeveien - sommeren 2008 Vellefest 2008 Festkommiteen gjorde en fantastisk jobb og arrangerte tidenes beste velfest! Deltakelsen, været og stemningen var upåklagelig. Se bilder og les mer om årets velfest på amta.no!

Kommunen ønsker innspill til trafikksikkerhet Teknikk- og miljøutvalget i kommunen ønsker å komme i gang med arbeidet med trafikksikkerhet og meddeler på sine nettsider at fristen for innspill er 15. november. Teknikk- og miljøutvalget oppfordrer innbyggere, velforeninger, huseierforeninger, boligsameier, organisasjoner, bedrifter og andre på Nesodden til å sende innspill innen 15. november til: linn.christin.reppe@nesodden.kommune.no Mer info. finner du her!
Styret i Hasle /Fundingrudveien vel har gitt innspill i saken!