www.hfvel.no

Plansaker | Tjenestetilbud | Politikk | Hva skjer på Nesodden |
Akershus fylkeskommune | Norge.no | Odin | Lovdata | Stortinget | SSB - kommuner |
Bomansvik vel | Blylaget vel | Torvvik vel | Hellvikskog vel | Oksval vel |
Follokartet | Jaer skole | Jaer skoles musikkorps | Jaer ungdomsforening | Nesodden idrettsforening | Nesodden kulturskole | Nesodden Historielag |
Amta | Nesoddbåtene | Ruter | Rutetabeller Nesodden | Follo Ren |  

Hasle/Fundingrudveien vel

 

Strøsandkasser i velområdet!

Vellet har kjøpt inn og etterfyller hvert år strøsand i tre kasser.

De finner du på følgende steder:

  • Haslekrysset (skal kanskje flyttes til Gullerud)
  • I bakken ved Fundingrud gård
  • Ovenfor Kuås

Disse kan benyttes ved behov av alle som ferdes på veiene!

Gi oss gjerne beskjed om det er tomt i kassene!

Årlig velfest på KrangeveienVellefest 2008 Som en slags manifestering av at biltrafikken ikke styrer alt dekker vi til langbord i Krangeveien.

Trafikksikkerhet på årsmøte 2008 Årsmøtet besluttet at styret skal skal fortsette å arbeide med trafikksikkerhetssaker også i 2009, blant annet følgende temaer:

  • Farten på Fundingrudveien
  • Fysisk skille mellom biltrafikken og de myke trafikkantene i Haslekrysset
  • Oppfølging av veivedlikeholdet
  • utrede muligheten for å skilte mot gjennomkjøring på både Fundingrudveien og Krangeveien

 

Kommunen ønsker innspill til trafikksikkerhet Teknikk- og miljøutvalget i kommunen ønsker å komme i gang med arbeidet med trafikksikkerhet og meddeler på sine nettsider at fristen for innspill er 15. november. Teknikk- og miljøutvalget oppfordrer innbyggere, velforeninger, huseierforeninger, boligsameier, organisasjoner, bedrifter og andre på Nesodden til å sende innspill innen 15. november til: linn.christin.reppe@nesodden.kommune.no Mer info. finner du her!
Styret i Hasle /Fundingrudveien vel har gitt innspill i saken!