www.hfvel.no

Plansaker | Tjenestetilbud | Politikk | Hva skjer på Nesodden |
Akershus fylkeskommune | Norge.no | Odin | Lovdata | Stortinget | SSB - kommuner |
Bomansvik vel | Blylaget vel | Torvvik vel | Hellvikskog vel | Oksval vel |
Follokartet | Jaer skole | Jaer skoles musikkorps | Jaer ungdomsforening | Nesodden idrettsforening | Nesodden kulturskole | Nesodden Historielag |
Amta | Nesoddbåtene | Ruter | Rutetabeller Nesodden | Follo Ren |  

Hasle/Fundingrudveien vel

 

Medlemsfordeler

Den største fordelen med å være medlem av vellet er at du har forslagsrett og stemmerett i forhold til hvilke saker vellet skal jobbe med og hva vi skal mene om stort og smått. Vellet er et talerør for lokalsamfunnet. Dessuten henvender ofte kommunene og politikerene seg til vellene. Høringer blir alltid sendt til vellene for uttalelse, for eks i plansaker.

Som medlem av Hasle/Fundingrudveien vel er du medlem av Nesodden velforbund som igjen er medlem av Norges Velforbund. Hasle/Fundingrudveien vel har ingen selvstendige medlemsfordeler (type rabatter på produkter), men gjennom Nesodden velforbund (felllesvellet) har man en del kollektive fordeler og avtaler med lokalt næringsliv. Dette er først og fremst avtaler som begunstiger driften av vellene og derfor ikke medlemmene direkte. Derimot er avtaler inngått av Norges velforbund av større betydning for den enkelte av våre medlemmer. Mer om dine medlemsfordeler kan du lese her.

(linken i sin helhet: http://velnett.no/?altTemplate=velv2-NVFServices&article=11077)

 

Utbedring av bussholdeplassen i Haslekrysset Statens vegvesen og Akershus fylkeskommune har endelig utbedret trafikkfellen ved leskuret i Haslekrysset! Hele holdeplassen har gjennomgått en fullstendig ombygging. Det er etablert fysisk skille mellom myke og harde trafikkanter. Samtidig har de laget hindringer slik at bilister ikke kan benytte busslommen som retardasjonsfelt for avkjøring til Blylaget, eller enda verre - som forbikjøringsfelt.

Veldig bra! Stor takk til de ansvarlige!!!

Kommunen ønsker innspill til trafikksikkerhet Teknikk- og miljøutvalget i kommunen ønsker å komme i gang med arbeidet med trafikksikkerhet og meddeler på sine nettsider at fristen for innspill er 15. november. Teknikk- og miljøutvalget oppfordrer innbyggere, velforeninger, huseierforeninger, boligsameier, organisasjoner, bedrifter og andre på Nesodden til å sende innspill innen 15. november til: linn.christin.reppe@nesodden.kommune.no Mer info. finner du her!
Styret i Hasle /Fundingrudveien vel har gitt innspill i saken!

Trafikksikkerhet på årsmøte 2008 Årsmøtet besluttet at styret skal skal fortsette å arbeide med trafikksikkerhetssaker også i 2009, blant annet:

  • Farten på Fundingrudveien
  • Fysisk skille mellom biltrafikken og de myke trafikkantene i Haslekrysset
  • Oppfølging av veivedlikeholdet
  • utrede muligheten for å skilte mot gjennomkjøring på både Fundingrudveien og Krangeveien

Utbedring av bussholdeplassen i Haslekrysset Statens vegvesen og Akershus fylkeskommune har endelig utbedret trafikkfellen ved leskuret i Haslekrysset! Hele holdeplassen har gjennomgått en fullstendig ombygging. Det er etablert fysisk skille mellom myke og harde trafikkanter. Samtidig har de laget hindringer slik at bilister ikke kan benytte busslommen som retardasjonsfelt for avkjøring til Blylaget, eller enda verre - som forbikjøringsfelt.

Dette er et veldig bra tiltak som vellet har påpekt i flere år! Stor takk til de ansvarlige for endelig å prioritert oss!!!

 

Stenger Krangeveien for trafikk! Vellefest 2008 Som en slags manifestering av at bilene og trafikken ikke styrer alt, dekker vi til langbord midt i den koselige Krangeveien når den årlige velfesten går av stabelen!