www.hfvel.no

Plansaker | Tjenestetilbud | Politikk | Hva skjer på Nesodden |
Akershus fylkeskommune | Norge.no | Odin | Lovdata | Stortinget | SSB - kommuner |
Bomansvik vel | Blylaget vel | Torvvik vel | Hellvikskog vel | Oksval vel |
Follokartet | Jaer skole | Jaer skoles musikkorps | Jaer ungdomsforening | Nesodden idrettsforening | Nesodden kulturskole | Nesodden Historielag |
Amta | Nesoddbåtene | Ruter | Rutetabeller Nesodden | Follo Ren |  

Hasle/Fundingrudveien vel

 

Trafikksikkerhet og ÅDT!

Styret i vellet undersøkte trafikktettheten (bil-telling) på lokal veier for noen år tilbake.

 

Slik ble tellingen gjennomført: Vi stod grytidlig opp på en vanlig hverdag - før alle andre! Utover dagen avløste vi hverandre , og ga oss ikke før midnatt! Hele tiden talte vi antall biler som passerte. I tillegg forsøkte vi å danne oss et bilde av hvem og hva slags biler som benytter denne veien. Dette ga oss et meget godt innblikk i trafikkbildet.

om resultatet fra tellingen

biltelling, hva er ÅDT, kart over ÅDT på Nesodden

Kartet skal etter hvert gi informasjon om ÅDT-målinger utført av Statens vegvesen

 

ÅDT på Nesodden

 

Utbedring av bussholdeplassen i Haslekrysset Statens vegvesen og Akershus fylkeskommune har endelig utbedret trafikkfellen ved leskuret i Haslekrysset! Hele holdeplassen har gjennomgått en fullstendig ombygging. Det er etablert fysisk skille mellom myke og harde trafikkanter. Samtidig har de laget hindringer slik at bilister ikke kan benytte busslommen som retardasjonsfelt for avkjøring til Blylaget, eller enda verre - som forbikjøringsfelt.

Veldig bra! Stor takk til de ansvarlige!!!

Kommunen ønsker innspill til trafikksikkerhet Teknikk- og miljøutvalget i kommunen ønsker å komme i gang med arbeidet med trafikksikkerhet og meddeler på sine nettsider at fristen for innspill er 15. november. Teknikk- og miljøutvalget oppfordrer innbyggere, velforeninger, huseierforeninger, boligsameier, organisasjoner, bedrifter og andre på Nesodden til å sende innspill innen 15. november til: linn.christin.reppe@nesodden.kommune.no Mer info. finner du her!
Styret i Hasle /Fundingrudveien vel har gitt innspill i saken!

Trafikksikkerhet på årsmøte 2008 Årsmøtet besluttet at styret skal skal fortsette å arbeide med trafikksikkerhetssaker også i 2009, blant annet:

  • Farten på Fundingrudveien
  • Fysisk skille mellom biltrafikken og de myke trafikkantene i Haslekrysset
  • Oppfølging av veivedlikeholdet
  • utrede muligheten for å skilte mot gjennomkjøring på både Fundingrudveien og Krangeveien

Utbedring av bussholdeplassen i Haslekrysset Statens vegvesen og Akershus fylkeskommune har endelig utbedret trafikkfellen ved leskuret i Haslekrysset! Hele holdeplassen har gjennomgått en fullstendig ombygging. Det er etablert fysisk skille mellom myke og harde trafikkanter. Samtidig har de laget hindringer slik at bilister ikke kan benytte busslommen som retardasjonsfelt for avkjøring til Blylaget, eller enda verre - som forbikjøringsfelt.

Dette er et veldig bra tiltak som vellet har påpekt i flere år! Stor takk til de ansvarlige for endelig å prioritert oss!!!

 

Stenger Krangeveien for trafikk! Vellefest 2008 Som en slags manifestering av at bilene og trafikken ikke styrer alt, dekker vi til langbord midt i den koselige Krangeveien når den årlige velfesten går av stabelen!