www.hfvel.no

Plansaker | Tjenestetilbud | Politikk | Hva skjer på Nesodden |
Akershus fylkeskommune | Norge.no | Odin | Lovdata | Stortinget | SSB - kommuner |
Kontaktinformasjon til andre vel | Nesodden velforbund | Bomansvik vel | Oksval vel | Solbukta vel | Det er relativt få vel som har nettside
Follokartet | Jaer skole | Jaer skoles musikkorps | Jaer ungdomsforening | Nesodden idrettsforening | Nesodden kulturskole | Nesodden Historielag |
Amta | Nesoddbåtene | Ruter | Rutetabeller Nesodden | Follo Ren | Tips oss om nyttige lenker
Tips oss om nyttige lenker

Hasle/Fundingrudveien vel

rose

Velkommen!

Hasle/Fundingrudeveien vel er først og fremst et sosialt vel! Hvert år steller vi i stand til velfest i Krangeveien og før jul går vi i fakkeltog fra Haslekrysset for å tenne julegrana på Eklund. Utover disse to hovedgesjeftene engasjerer vellet seg i og for lokalmiljøet på vegne av medlemmene (samordning av våre felles interesser), blant annet i forhold til trafikksikkerhet, høringer, nabosaker, veilys, strøsandkasser med mer. Det er medlemmene som på årsmøtet bestemmer hvilke saker vellet skal være opptatt av. Vellet har til nå ikke arrangert en eneste tradisjonell dugnad, men likevel utføres det en hel del du gnadsarbeid der lokale helter og ildsjeler utfører små og store oppdrag for styret!

Årsmøte 2011

Hasle/Fundigrudveien vel avholder årsmøte 17. november 2011 på Eklund kl 20!
Innkalling
- Årsberetning - Referat fra årsmøtet

TRAFIKKSIKKERHET - på strekningen fra Hasle til Jaer

Hasle/Fundigrudveien vel og Jaer undomforening har tatt initiativet til etablering av en bredt sammensatt arbeidsgruppe Etter den tragiske ulykken utenfor EKlund i januar 2009 ble det dannet en gruppe som skal jobbe for bedre trafikksikkerhet på strekningen fra Hasle til Jaer skole. Siden har vi hatt mange møter, bafaringer med Statens vegvesen og kommunen. Vihar jobbeet aktivt opp mot politikerne både før og etter valget i år, dessuten har vi vært flere ganger i Amta, skrevet søknader og hatt aksjoner! Nå viser det seg at det nytter!

Dette har Trafikksikkerhetsgruppa oppnådd til nå: Året 2011 ble et år med den største progresjonen hittil!
Tre av våre store ønsker av trafikksikkerhetstiltak gikk vår vei!

  • Bedre belysning- på vårparten i 2011 var det plutselig satt opp lyspunkter på siden til Eklund. Dette lyser også opp gangveien på motsatt side av veien. Gruppa ble overveldet.
  • Bedre siktforholdene ved Jaer skole- etter demonstrasjon ved skolen og amta-oppslag , ble det beskåret vegetasjon langs fylkesveien på siden til Jaer-banen.
  • Redusert hastighet forbi Eklund- i brev datert 7.oktoer 2011 får vi svar fra Statens vegvesen , vedtaksbrev med skiltvedtak!! Vi får forlengelse av 60 sonen til forbi Eklund og 70 km/t resten av strekningen!

Nå er også skiltene på plass 5 måneder seinere...
Stor takk til ordfører Nina Sandberg og Akershus Amtstidende,
som begge gjorde sitt for å få fortgang saken!

Trafikksikkerhetsarbeid er tåmodighetsarbeid!

Her kan du lese mer om arbeidet vårt

Neste arrangement: Julegrantenning 2011

Datoen for fakkeltog og julegrantenning varierer selvfølgelig fra år til år, men dagen er den samme hvert år: lørdagen før andre søndag i advent! I år faller denne Lørdagen på 3. desember. Da blir det tradisjonen tro - fakkeltog fra Haslekrysset til Eklund hvor vi tenner julegrana. Her er årets Invitasjon. Som tidligere år blir det fakkelsalg ved oppmøte, enkel servering og gang rundt juletreet foran Eklund!

Høstens høydepunkt - velfest 2011!

Årets velfest ble som vanlig en suksess! Tusen takk til årets festkommite - familiene Thommasen og Anker-Nilssen! Oppmøtet var upåklagelig, med ca 70 naboer i festhumør med både smått og stort. Mye god mat og drikke, også hadde vi griseflaks med været: det var fint vær !!

Høring vann og avløpsplan for Nesodden

Forslag til ” Hovedplan for drikkevann og vannmiljø i Nesodden kommune” er lagt ut på høring. Kommunen har laget en grundig og omfattende plan, den inneholder både gjennomgang av dagens situasjon med påpeking av utfordringer og ikke minst muligheter. Dette er en viktig plan for oss alle da vi er helt avhengige av rent vann og i tilstrekkelige mangder, samt fornuftig avsetning på kloakken. Les og kom med innspil! Høringsfristen er utsatt til 11.09.09, og dersom noen medlemmer av vellet ønsker det, lager vi gjerne en felles uttalelse. Styret har så langt ikke mottatt noen innspill, og har heller ingen videre kommentarer til forslaget som kommunen har fått utarbedeidet, utover at dette virker som et grundig og godt arbeid.

Vellets egen hjemmeside - www.hfvel.no - legg adressen i dine favoritter!

Årsmøte 2009 - 16. november kl 20 på Eklund Innkalling med saksliste til årsmøtet og styrets årsberetning vil bli sendt ut til samtlige husstander i vellets område ca to uker før møtet. Dersom du ikke mottar disse finner du de i menyen til venstre under "Årsmøte 2009" når dokumentene er klare.

Alle saker som ønskes behandlet på Årsmøte må være styret i hende senest 14 dager før møtet.

invitasjon til fakkeltog og julegrantenningFakkeltog og julegrantenning 2009 Lørdag 5. desember Lørdag 5. desember blir det tradisjonen tro - fakkeltog fra Haslekrysset til Eklund hvor vi tenner julegrana. Som tidligere år blir det fakkelsalg ved oppmøte, enkel servering og gang rundt juletreet foran Eklund.

Alle er velkomne - ta med barna til naboen også om du kan - så sees vi!

Velfest på Krangeveien - sommeren 2009Vellefest 2008 Årets velfest ble en suksess! Et flott og veldig hyggelig arrangement takket være god planlegging og flott innsats fra årets festkommité. Tusen takk skal dere ha - Elisabeth & Hank William Samnøy og Anita & Terje Fatnes! Oppmøtet var upåklagelig, med over 70 naboer i festhumør med både smått og stort. Mye god mat og drikke, fint vær og artige leker ga en ekstra fin ramme om arrangementet!! Se flere bilder i amta på nett!

Kommunen ønsker innspill til trafikksikkerhet Teknikk- og miljøutvalget i kommunen ønsker å komme i gang med arbeidet med trafikksikkerhet og meddeler på sine nettsider at fristen for innspill er 15. november. Teknikk- og miljøutvalget oppfordrer innbyggere, velforeninger, huseierforeninger, boligsameier, organisasjoner, bedrifter og andre på Nesodden til å sende innspill innen 15. november til: linn.christin.reppe@nesodden.kommune.no Mer info. finner du her!
Styret i Hasle /Fundingrudveien vel har gitt innspill i saken!